Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 18:56

Αρχιτεκτονική δομή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων - Τα 8 επίπεδα των ελληνικών τίτλων σπουδών

Τα 8 επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων από την υποχρεωτική έως την ανώτατη εκπαίδευση. Κάθε επίπεδο προσδιορίζεται από ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που καθορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα για αυτό το επίπεδο.

Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών για τις τρεις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας) κατανέμονται σε οκτώ επίπεδα:

 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

2

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

3

ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Ε.Κ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)
-------
*ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ: Ι(Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση – Μεταγυμνασιακό Επίπεδο)

 

 

4

‘ΠΤΥΧΙΟ’ ΕΠΑ.Σ.(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Β ́ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΣ)
-------
‘ΠΤΥΧΙΟ’** ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Γ ́ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
-------
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 (ΙΣΟΤΙΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ), (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

5

‘ΠΤΥΧΙΟ’** ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ.
-------
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Ι.Ε.Κ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
-------
ΔΙΠΛΩΜΑ/ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ(ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 

 

6

 

 

ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

7

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

8

 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

       

* Ο τίτλος έχει καταργηθεί και αντιστοιχεί στο «ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡ-ΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3» που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Κ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4186/2013.
**  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η λέξη «πτυχίο», όταν χρησιμοποιείται εντός εισαγωγικών, αποδίδεται απευθείας η ορολογία στην ελληνική γλώσσα, όπως αποτυπώνεται στην ελληνική νομοθεσία (πτυχίο). Στην ελληνική γλώσσα, η λέξη Πτυχίο χρησιμοποιείται για τίτλους σπουδών διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης (τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια κλπ). Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να συγχέεται με τη χρήση του όρου «πτυχίο» στην αγγλική γλώσσα, στην οποία η λέξη «πτυχίο» αναφέρεται σε ανώτερο τίτλο σπουδών π.χ. «Bachelor»

Πηγή: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (2016). Ελλάδα. Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

Διαβάστηκε 885 φορές