edubase.gr η μεγαλύτερη εκπαιδευτική πύλη

Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας Κύριο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ειδικότητα Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας είναι η πιο δημοφιλής και απορροφήσιμη ειδικότητα στον τομέα των Επιχειρήσεων, απαραίτητη για κάθε Φορέα & Οργανισμό.

Ένας σπουδαστής στο ιΙΕΚ Coordinators στην ειδικότητα Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας αποκτά τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο όσο και την πρακτική εμπειρία ώστε να είναι σε θέση να δραστηριοποιηθεί στο χώρο των επιχειρήσεων με επιτυχία.

Στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αυτό χώρο,  ο ρόλος της Διοίκησης είναι καίριος αφού βοηθά τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν και να συντηρήσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και να ισχυροποιήσουν την θέση τους στην αγορά.

Οι αρμοδιότητες των στελεχών είναι τόσο η οργάνωση των διαδικασιών όσο και η λήψη στρατηγικών αποφάσεων που θα καθορίζουν τη θέση και το μέλλον της επιχείρησης.

Σπουδάζοντας Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στο ιΙΕΚ Coordinators θα αναπτύξεις δεξιότητες & ικανότητες όπως:

 • Οργανωτικότητα
 • Ομαδικότητα
 • Κοινωνική Αντίληψη
 • Επικοινωνία
 • Αρχές Προώθησης
 • Πώληση Προϊόντων
 • Λήψη Αποφάσεων & Πρωτοβουλιών
 • Δημιουργικότητα
 • Επικοινωνία
 • Ευελιξία
 • Φαντασία

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια φοίτησης της ειδικότητας Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας είναι δυο (2) έτη.

Η φοίτηση χωρίζεται σε τέσσερα (4) Θεωρητικά εξάμηνα + ένα (1)* εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας.

*Υπό Προϋποθέσεις η Πρακτική Άσκηση μπορεί να απαλλάσσεται ή να είναι μικρότερης διάρκειας

Δίνεται δυνατότητα κατάταξης στο δεύτερο (2ο) έτος σπουδών εάν ο σπουδαστής το επιθυμεί και πληρεί τις ανάλογες προϋποθέσεις, διαθέτει τον κατάλληλο τίτλο σπουδών (ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ) της αντίστοιχης ειδικότητας ή ειδικότητας που ανήκει στην ίδια ομάδα προσανατολισμού.

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλό μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ωράριο Μαθημάτων

Πρωινά & Απογευματινά Τμήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I
 • ΔΙΚΑΙΟ I
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING


Β' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II
 • ΔΙΚΑΙΟ II
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ II
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ


Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
 • ΦΟΡΟΛ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (H/Y)


Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Η/Υ)
 • MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ MARKETING
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (SPREADSHEETS - H/Y)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι απόφοιτοι του ιΙΕΚ Coordinators της ειδικότητας Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας, με τα εφόδια που θα αποκτήσουν, μπορούν να ιδρύσουν την δική τους επιχείρηση ή να απασχοληθούν ως Διευθυντικά Στελέχη & Σύμβουλοι Επιχειρήσεων σε Οργανισμούς όπως:

 •     Πολυεθνικές Εταιρείες
 •     Ιδιωτικές Εταιρείες
 •     Δημόσιοι Οργανισμοί
 •     Ναυτιλιακές, Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις
 •     Οικονομικά Τμήματα & Λογιστήρια Επιχειρήσεων  & Οργανισμών
 •     Τμήματα Marketing & Δημοσίων Σχέσεων
 •     Τμήματα Πωλήσεων & Ανθρωπίνου Δυναμικού
 •     Τράπεζες, Ασφαλιστικές & Χρηματιστηριακές Εταιρείες
 •     Εμπορικές Επιχειρήσεις
 •     Βιομηχανικές & Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις

ΠΑΡΟΧΕΣ

Επιλέγοντας την παραπάνω ειδικότητα του ιΙΕΚ Coordinators έχεις την δυνατότητα για:

 • Ευρωπαϊκή Αναγνώριση Διπλώματος
 • Αναβολή Στρατού
 • Χρηματοδότηση έως και 36 άτοκες δόσεις
 • Κατάταξη Απευθείας στο 2ο 'Ετος (Υπό προϋποθέσεις)
 • Παράλληλη Φοίτηση σε δυο (2) Ειδικότητες
 • Πρακτική σε Διεθνείς, Ιδιωτικούς, Δημόσιους Φορείς
 • Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας
 • Χρήση του Γραφείου Καριέρας Coordinators
 • Προσωπικό Σύμβουλο - Συντονιστή Εκπαίδευσης
 • Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Παρακολούθηση σπουδών που ανήκουν στην Τυπική Εκπαίδευση, οι οποίες κατοχυρώνουν και αποδεικνύουν την Σωστή Επαγγελματική Κατάρτιση

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η ειδικότητα Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας του ιΙΕΚ Coordinators απευθύνεται:

 • σε όλους όσους επιθυμούν να αποκτήσουν έναν αρχικό αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών παρέχοντας ακαδημαϊκή αναβάθμιση στους Αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικών Λυκείων, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, κ.α.), σε Πτυχιούχους Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • σε όλους όσους κατέχουν ένα βασικό τίτλο σπουδών (ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΙΕΚ) και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους, ανοίγοντας ένα επιπλέον επιστημονικό πεδίο / ειδικότητα.
 • σε όλους όσους διαθέτουν ένα βασικό τίτλο σπουδών (ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΙΕΚ) και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενό τους.
 • σε όλα τα στελέχη και τους επαγγελματίες της αγοράς, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν τις ικανότητες & δεξιότητές τους και να αποκτήσουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.


ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ιΙΕΚ COORDINATORS

 • ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
 • 20 + 1 Λόγοι Συνηγορούν να Επενδύσετε Στην Εκπαίδευση Μαζί μας
 • Η Αναγνωρισμένη Επαγγελματική Εκπαίδευση
 • Η Ομάδα των Εκπαιδευτών μας
 • Οι Σύγχρονες Εγκαταστάσεις
 • Η Οργάνωση
 • Η Γνώση
 • Η Ομάδα των Συνεργατών μας
 • Η Φιλοσοφία
 • Η Υπευθυνότητα
 • Η Συνέπεια
 • Η Πρωτοπορία
 • Η Τεχνολογική Υποστήριξη
 • Η Πολυετής Εμπειρία
 • Η Ανεξαρτησία
 • Η Πρακτική Εξάσκηση
 • Η Ευελιξία
 • Η Άνεση των Χώρων
 • Η Οικονομική Λύση
 • Η Υποστήριξη
 • Η Δανειστική Βιβλιοθήκη
 • Το Live E-Learning
 • Το Φιλικό Περιβάλλον

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΙΤΛΟΣ: Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας
 • ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
  Όνομα(*): 
  Επώνυμο(*): 
  Τηλέφωνο (*): 
  email(*): 
  Θέμα(*): 
  Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία 
   Βοηθήστε μας στην μείωση των SPAM!
    Να μου σταλλεί αντίγραφο
      
 • ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΙΕΚ
Διαβάστηκε 1761 φορές
Excel Essentials: Unlocking Mastery with Practical Exercises

Excel Essentials: Unlocking Mastery with Practical Exercises

Unlock the full potential of Microsoft Excel with our comprehensive…

Readmore..

Learning Microsoft Word through an Exciting Book Project

Learning Microsoft Word through an Exciting Book Project

Welcome to "Learning Microsoft Word through an Exciting Book Project."…

Readmore..

Computer Networks theory and network configurations

Computer Networks theory and network configurations

Description In an increasingly interconnected world, the ability to understand…

Readmore..

Computer networks for physical security systems installers

Computer networks for physical security systems installers

Description Are you a physical security systems installer looking to…

Readmore..

Time Attendance Systems: The Complete Guide

Time Attendance Systems: The Complete Guide

Description In today's fast-paced and dynamic business world, efficient management…

Readmore..

Physical Access Control: The Complete Guide

Physical Access Control: The Complete Guide

Unlock the doors to a secure future with our comprehensive…

Readmore..