edubase.gr η μεγαλύτερη εκπαιδευτική πύλη

Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφορών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Υλοποιώντας την ειδικότητα Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφορών - Αεροσυνοδός το ιΙΕΚ Coordinators στοχεύει στην κατάρτιση και εξειδίκευση των σπουδαστών του, στον κλάδο των αερομεταφορών, του μεγαλύτερου μέσου μετακίνησης.

Μέσα από την ειδικότητα αυτή ο απόφοιτος αποκτώντας το αναγνωρισμένο ευρωπαϊκά δίπλωμα θα είναι σε θέση να στελεχώσει αεροπορικές εταιρείες και να υποστηρίξει το έργο τους και τις ανάγκες τους.

Το Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφορών - Αεροσυνοδός είναι απαραίτητο και βασικό στέλεχος κάθε αεροπορικής εταιρείας για την λειτουργία της, υποστηρίζοντας τις υπηρεσίες της τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα.

Βασικές τυπικές προϋποθέσεις  για να επιλέξει κάποιος αυτή την ειδικότητα, πρέπει εκτός από τις σπουδές ( που είναι απαραίτητες και υλοποιούνται από το ιΙΕΚ Coordinators βάσει του υποχρεωτικού περιγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ) χρειάζεται να είναι πρόθυμος να ταξιδεύει αν χρειαστεί σε όλο τον κόσμο, να έχει ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, να είναι κοινωνικός και ευγενής.

Οι απόφοιτοι του ιΙΕΚ Coordinators με την απόκτηση του αναγνωρισμένου διπλώματος θα έχουν την επαγγελματική επάρκεια που απαιτείται σε γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες ώστε να παρέχουν άρτιες υπηρεσίες σε αεροπορικές εταιρείες και σε γραφεία τουρισμού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια φοίτησης της ειδικότητας είναι δυο (2) έτη.

Η φοίτηση χωρίζεται σε τέσσερα (4) Θεωρητικά εξάμηνα + ένα (1)* εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας.

*Υπό Προϋποθέσεις η Πρακτική Άσκηση μπορεί να απαλλάσσεται ή να είναι μικρότερης διάρκειας

Δίνεται δυνατότητα κατάταξης στο δεύτερο (2ο) έτος σπουδών εάν ο σπουδαστής το επιθυμεί και πληρεί τις ανάλογες προϋποθέσεις, διαθέτει τον κατάλληλο τίτλο σπουδών (ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ) της αντίστοιχης ειδικότητας ή ειδικότητας που ανήκει στην ίδια ομάδα προσανατολισμού.

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλό μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ωράριο Μαθημάτων

Πρωινά & Απογευματινά Τμήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • BUSINESS ENGLISH & TOURISM TERMINOLOGY
 • ΓΑΛΛΙΚΑ
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ MARKETING
 • ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (IATA - UFTAA - ICAO - BSP)
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ CARGO
 • ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ


Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - CRS
 • ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
 • ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΝΟΙΚ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ


Β' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • BUSINESS ENGLISH & TOURISM TERMINOLOGY
 • ΓΑΛΛΙΚΑ
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ MARKETING
 • ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (IATA - UFTAA - ICAO - BSP)
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ CARGO
 • ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ


Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - CRS
 • ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ MANAGEMENT ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι απόφοιτοι του ιΙΕΚ Coordinators της ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφορών - Αεροσυνοδοί, με τα εφόδια που θα αποκτήσουν, μπορούν παρέχουν υπηρεσίες Εξειδικευμένου Στελέχους σε :

 • επιχειρήσεις γενικού τουρισμού
 • αεροπορικές εταιρείες
 • αεροδρόμια
 • αεροπλοΐα
 • ταξιδιωτικά γραφεία
 • ΕΟΤ

ΠΑΡΟΧΕΣ

Επιλέγοντας την παραπάνω ειδικότητα του ιΙΕΚ Coordinators έχεις την δυνατότητα για:

 • Ευρωπαϊκή Αναγνώριση Διπλώματος
 • Αναβολή Στρατού
 • Χρηματοδότηση έως και 36 άτοκες δόσεις
 • Κατάταξη Απευθείας στο 2ο 'Ετος (Υπό προϋποθέσεις)
 • Παράλληλη Φοίτηση σε δυο (2) Ειδικότητες
 • Πρακτική σε Διεθνείς, Ιδιωτικούς, Δημόσιους Φορείς
 • Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας
 • Χρήση του Γραφείου Καριέρας Coordinators
 • Προσωπικό Σύμβουλο - Συντονιστή Εκπαίδευσης
 • Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Παρακολούθηση σπουδών που ανήκουν στην Τυπική Εκπαίδευση, οι οποίες κατοχυρώνουν και αποδεικνύουν την Σωστή Επαγγελματική Κατάρτιση

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η ειδικότητα Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφορών - Αεροσυνοδοί του ιΙΕΚ Coordinators απευθύνεται:

 • σε όλους όσους επιθυμούν να αποκτήσουν έναν αρχικό αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών παρέχοντας ακαδημαϊκή αναβάθμιση στους Αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικών Λυκείων, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, κ.α.), σε Πτυχιούχους Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • σε όλους όσους κατέχουν ένα βασικό τίτλο σπουδών (ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΙΕΚ) και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους, ανοίγοντας ένα επιπλέον επιστημονικό πεδίο / ειδικότητα.
 • σε όλους όσους διαθέτουν ένα βασικό τίτλο σπουδών (ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΙΕΚ) και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενό τους.
 • σε όλα τα στελέχη και τους επαγγελματίες της αγοράς, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν τις ικανότητες & δεξιότητές τους και να αποκτήσουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ιΙΕΚ COORDINATORS

 • ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
 • 20 + 1 Λόγοι Συνηγορούν να Επενδύσετε Στην Εκπαίδευση Μαζί μας
 • Η Αναγνωρισμένη Επαγγελματική Εκπαίδευση
 • Η Ομάδα των Εκπαιδευτών μας
 • Οι Σύγχρονες Εγκαταστάσεις
 • Η Οργάνωση
 • Η Γνώση
 • Η Ομάδα των Συνεργατών μας
 • Η Φιλοσοφία
 • Η Υπευθυνότητα
 • Η Συνέπεια
 • Η Πρωτοπορία
 • Η Τεχνολογική Υποστήριξη
 • Η Πολυετής Εμπειρία
 • Η Ανεξαρτησία
 • Η Πρακτική Εξάσκηση
 • Η Ευελιξία
 • Η Άνεση των Χώρων
 • Η Οικονομική Λύση
 • Η Υποστήριξη
 • Η Δανειστική Βιβλιοθήκη
 • Το Live E-Learning
 • Το Φιλικό Περιβάλλον

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΙΤΛΟΣ: Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφορών
 • ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
 • ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
  Όνομα(*): 
  Επώνυμο(*): 
  Τηλέφωνο (*): 
  email(*): 
  Θέμα(*): 
  Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία 
   Βοηθήστε μας στην μείωση των SPAM!
    Να μου σταλλεί αντίγραφο
      
 • ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΙΕΚ
Διαβάστηκε 1897 φορές
Excel Essentials: Unlocking Mastery with Practical Exercises

Excel Essentials: Unlocking Mastery with Practical Exercises

Unlock the full potential of Microsoft Excel with our comprehensive…

Readmore..

Learning Microsoft Word through an Exciting Book Project

Learning Microsoft Word through an Exciting Book Project

Welcome to "Learning Microsoft Word through an Exciting Book Project."…

Readmore..

Computer Networks theory and network configurations

Computer Networks theory and network configurations

Description In an increasingly interconnected world, the ability to understand…

Readmore..

Computer networks for physical security systems installers

Computer networks for physical security systems installers

Description Are you a physical security systems installer looking to…

Readmore..

Time Attendance Systems: The Complete Guide

Time Attendance Systems: The Complete Guide

Description In today's fast-paced and dynamic business world, efficient management…

Readmore..

Physical Access Control: The Complete Guide

Physical Access Control: The Complete Guide

Unlock the doors to a secure future with our comprehensive…

Readmore..