edubase.gr η μεγαλύτερη εκπαιδευτική πύλη

Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας είναι ένα εξειδικευμένο φυσικό πρόσωπο που με το Δίπλωμα από το ιΙΕΚ Coordinators είναι σε θέση να λειτουργήσει ως Εξειδικευμένο Διοικητικό Στέλεχος στον τομέα της Υγείας παρέχοντας υπηρεσίες ενδεικτικά όπως :

 • Διοίκησης Οργανισμού
 • Οργάνωσης Νοσοκομείων, και λοιπών Μονάδων Υγείας
 • Αξιολόγησης Συστημάτων & Επενδυτικών Προγραμμάτων Υγείας
 • Χάραξη Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας για τον Κρατικό Μηχανισμό
 • Χάραξη Πολιτικής των Ταμείων Υγείας & Πρόνοιας
 • Διοίκηση Προσωπικού
 • Χάραξη Οικονομικής Πολιτικής
 • Οικονομική & Διοικητική Εποπτεία

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια φοίτησης της ειδικότητας είναι δυο (2) έτη.

Η φοίτηση χωρίζεται σε τέσσερα (4) Θεωρητικά εξάμηνα + ένα (1)* εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας.

*Υπό Προϋποθέσεις η Πρακτική Άσκηση μπορεί να απαλλάσσεται ή να είναι μικρότερης διάρκειας

Δίνεται δυνατότητα κατάταξης στο δεύτερο (2ο) έτος σπουδών εάν ο σπουδαστής το επιθυμεί και πληρεί τις ανάλογες προϋποθέσεις, διαθέτει τον κατάλληλο τίτλο σπουδών (ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ) της αντίστοιχης ειδικότητας ή ειδικότητας που ανήκει στην ίδια ομάδα προσανατολισμού.

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλό μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ωράριο Μαθημάτων

Πρωινά & Απογευματινά Τμήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ


Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΕΠΙΔΗΜΟΛΟΓΙΑ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ


Β' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ


Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι απόφοιτοι του ιΙΕΚ Coordinators της ειδικότητας Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας, με τα εφόδια που θα αποκτήσουν, μπορούν να απασχοληθούν ως Διευθυντικά Στελέχη & Σύμβουλοι σε:

 • Νοσηλευτικά Ιδρύματα
 • Μονάδες Υγείας
 • Δημόσιους Οργανισμούς Υγείας
 • Ιδιωτικούς Οργανισμούς & Επιχειρήσεις Υγείας

ΠΑΡΟΧΕΣ

Επιλέγοντας την παραπάνω ειδικότητα του ιΙΕΚ Coordinators έχεις την δυνατότητα για:

 • Ευρωπαϊκή Αναγνώριση Διπλώματος
 • Αναβολή Στρατού
 • Χρηματοδότηση έως και 36 άτοκες δόσεις
 • Κατάταξη Απευθείας στο 2ο 'Ετος (Υπό προϋποθέσεις)
 • Παράλληλη Φοίτηση σε δυο (2) Ειδικότητες
 • Πρακτική σε Διεθνείς, Ιδιωτικούς, Δημόσιους Φορείς
 • Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας
 • Χρήση του Γραφείου Καριέρας Coordinators
 • Προσωπικό Σύμβουλο - Συντονιστή Εκπαίδευσης
 • Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Παρακολούθηση σπουδών που ανήκουν στην Τυπική Εκπαίδευση, οι οποίες κατοχυρώνουν και αποδεικνύουν την Σωστή Επαγγελματική Κατάρτιση

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η ειδικότητα Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας του ιΙΕΚ Coordinators απευθύνεται:

 • σε όλους όσους επιθυμούν να αποκτήσουν έναν αρχικό αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών παρέχοντας ακαδημαϊκή αναβάθμιση στους Αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικών Λυκείων, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, κ.α.), σε Πτυχιούχους Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • σε όλους όσους κατέχουν ένα βασικό τίτλο σπουδών (ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΙΕΚ) και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους, ανοίγοντας ένα επιπλέον επιστημονικό πεδίο / ειδικότητα.
 • σε όλους όσους διαθέτουν ένα βασικό τίτλο σπουδών (ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΙΕΚ) και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενό τους.
 • σε όλα τα στελέχη και τους επαγγελματίες της αγοράς, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν τις ικανότητες & δεξιότητές τους και να αποκτήσουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ιΙΕΚ COORDINATORS

 • ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
 • 20 + 1 Λόγοι Συνηγορούν να Επενδύσετε Στην Εκπαίδευση Μαζί μας
 • Η Αναγνωρισμένη Επαγγελματική Εκπαίδευση
 • Η Ομάδα των Εκπαιδευτών μας
 • Οι Σύγχρονες Εγκαταστάσεις
 • Η Οργάνωση
 • Η Γνώση
 • Η Ομάδα των Συνεργατών μας
 • Η Φιλοσοφία
 • Η Υπευθυνότητα
 • Η Συνέπεια
 • Η Πρωτοπορία
 • Η Τεχνολογική Υποστήριξη
 • Η Πολυετής Εμπειρία
 • Η Ανεξαρτησία
 • Η Πρακτική Εξάσκηση
 • Η Ευελιξία
 • Η Άνεση των Χώρων
 • Η Οικονομική Λύση
 • Η Υποστήριξη
 • Η Δανειστική Βιβλιοθήκη
 • Το Live E-Learning
 • Το Φιλικό Περιβάλλον

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΙΤΛΟΣ: Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας
 • ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΓΕΙΑ
 • ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
  Όνομα(*): 
  Επώνυμο(*): 
  Τηλέφωνο (*): 
  email(*): 
  Θέμα(*): 
  Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία 
   Βοηθήστε μας στην μείωση των SPAM!
    Να μου σταλλεί αντίγραφο
      
 • ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΙΕΚ
Διαβάστηκε 983 φορές
ΔΩΡΕΑΝ Παροχές από τον εκπαιδευτικό όμιλο Coordinators

ΔΩΡΕΑΝ Παροχές από τον εκπαιδευτικό όμιλο Coordinators

Ο Εκπαιδευτικός & Συμβουλευτικός Οργανισμός Επιχειρήσεων Π&Ε Καρναχωρίτη Coordinators Group,…

Readmore..

Επιταγή Κατάρτισης Voucher 600 Ευρώ για Επιστήμονες – Ελεύθερους Επαγγελματίες

Επιταγή Κατάρτισης Voucher 600 Ευρώ για Επιστήμονες – Ελεύθερους Επαγγελματίες

Επιταγή Κατάρτισης Voucher 600 Ευρώ για Επιστήμονες - Ελεύθερους Επαγγελματίες…

Readmore..

Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Υπαλλήλων

Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Υπαλλήλων

Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Υπαλλήλων Το Πρόγραμμα στηρίζεται στο Μοναδικό Πιστοποιημένο…

Readmore..

Insurance Loss Adjuster - Ασφαλιστικός Πραγματογνώμονας, Εκτιμητής Ζημιών Ασφαλίσεων

Insurance Loss Adjuster - Ασφαλιστικός Πραγματογνώμονας, Εκτιμητής Ζημιών Ασφαλίσεων

Πιστοποιημένο Ετήσιο Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο: Insurance Loss Adjuster -…

Readmore..

Ταχύρρυθμο Σεμινάριο Συναγερμών για εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας

Ταχύρρυθμο Σεμινάριο Συναγερμών για εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας

Ταχύρρυθμο Σεμινάριο Συναγερμών Σε ποιους απευθύνεται Το σεμινάριο απευθύνεται σε…

Readmore..

Ταχύρρυθμο Σεμινάριο ηλεκτρολογίας για εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας

Ταχύρρυθμο Σεμινάριο ηλεκτρολογίας για εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας

Ταχύρρυθμο Σεμινάριο ηλεκτρολογίας για εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας Σε ποιους απευθύνεται…

Readmore..