edubase.gr η μεγαλύτερη εκπαιδευτική πύλη

Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020 14:44

Επιταγή Κατάρτισης Voucher 600 Ευρώ για Επιστήμονες – Ελεύθερους Επαγγελματίες

Επιταγή Κατάρτισης Voucher 600 Ευρώ για Επιστήμονες - Ελεύθερους Επαγγελματίες για Αναβάθμιση Ψηφιακών Δεξιοτήτων μέσω τηλεκατάρτισης

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 2/2020 με Αριθμό Πρωτοκόλλου 286/2.4.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συμμετοχή στη Δράση: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ», μέσω προγράμματος κατάρτισης, τον Απρίλιο 2020 θα χορηγηθεί το επίδομα 600 ευρώ σε δύο δόσεις, για 180.342 επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες, συνολικού ύψους 192.965.940 ευρώ.

Περιγραφή:

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνει την υλοποίηση της Δράσης: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ». Η Δράση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους  και δύναται να συγχρηματοδοτηθεί  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Ε.Π.

Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω προγράμματος 100 ωρών «Επιταγής Κατάρτισης Voucher». Η υλοποίηση του θα γίνει με την μέθοδο τηλεκατάρτισης, μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας και με την λήξη του οι ωφελούμενοι, προαιρετικά, μπορούν να λάβουν μέρος σε εξετάσεις για να λάβουν σχετική Πιστοποίηση.

Το επίδομα των 600 ευρώ είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο και θα καταβληθεί σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση 400 ευρώ με την είσοδο στο πρόγραμμα κατάρτισης και η δεύτερη δόση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης ανεξαρτήτως της συμμετοχής στις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Σκοπός της δράσης είναι πρωτίστως η ενίσχυση των επιστημόνων που εντάσσονται στους έξι (6) βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας με προσόντα και δεξιότητες που αποτελούν εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, σκοπός είναι να επιτευχθεί βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η προσαρμογή των επιστημονικών κλάδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικότερα θέματα που άπτονται των επιμέρους επαγγελματικών γνώσεων ανά κλάδο, προκειμένου να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος. Οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες θα τύχουν άμεσης υποστήριξης λόγω της μείωσης της επαγγελματικής τους ύλης που προκλήθηκε από την πανδημία  του COVID-19.

Αφορά:

  • Δικηγόρους, ελεύθερους επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και τους ασκούμενους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές
  • Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων (Συμπεριλαμβάνονται Οδοντίατροι, Ψυχίατροι και λοιπό Ιατρικό Προσωπικό)
  • Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων / Αρχιτέκτονες
  • Οικονομολόγους / Λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
  • Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων
  • Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ορισθεί βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν όλοι, ανεξαρτήτως εάν έχουν συμμετάσχει σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Αντικείμενα Τηλεκατάρτισης:

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία

4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου

5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη

6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων  (SMART BUILDINGS)

7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία

8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον

9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας

10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης  (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

Διαδικασία:

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 23:59.

Η επίσημη σελίδα του ΥΠΕΚΥ για το πρόγραμμα είναι εδώ Η επίσημη ενημέρωση και οι νέες πληροφορίες που ενδεχομένως ανακοινωθούν θα πρέπει να ελέγχονται σε αυτή την επίσημη σελίδα ή την σελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ εδώ

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι εδώ

 

 

Για την ενημέρωση σας και την υποβολή της συμμετοχής σας από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Coordinators (ΚΟΟΡΝΤΙΝΕΪΤΟΡΣ Α.Ε.Ε.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ) πατήστε εδώ

Διαβάστηκε 2122 φορές
Excel Essentials: Unlocking Mastery with Practical Exercises

Excel Essentials: Unlocking Mastery with Practical Exercises

Unlock the full potential of Microsoft Excel with our comprehensive…

Readmore..

Learning Microsoft Word through an Exciting Book Project

Learning Microsoft Word through an Exciting Book Project

Welcome to "Learning Microsoft Word through an Exciting Book Project."…

Readmore..

Computer Networks theory and network configurations

Computer Networks theory and network configurations

Description In an increasingly interconnected world, the ability to understand…

Readmore..

Computer networks for physical security systems installers

Computer networks for physical security systems installers

Description Are you a physical security systems installer looking to…

Readmore..

Time Attendance Systems: The Complete Guide

Time Attendance Systems: The Complete Guide

Description In today's fast-paced and dynamic business world, efficient management…

Readmore..

Physical Access Control: The Complete Guide

Physical Access Control: The Complete Guide

Unlock the doors to a secure future with our comprehensive…

Readmore..