edubase.gr η μεγαλύτερη εκπαιδευτική πύλη

Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Πολιτισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο πολιτισμός είναι η ταυτότητα των λαών και των εθνών ανά τους αιώνες.

Ειδικά ο Ελληνικός Πολιτισμός θεωρείται παγκοσμίως η μεγαλύτερη κοιτίδα πολιτισμού στον κόσμο εκφράζοντας Φιλοσοφία, Τέχνη, Γράμματα, Έθιμα, Παραδόσεις, Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία, Μουσική, Θέατρο και η μελέτη του αφορά την πηγή της διαμόρφωσης των σύγχρονων κοινωνιών.

Οι σπουδές του Ελληνικού Πολιτισμού απευθύνονται σε σπουδαστές όλων των Εθνικοτήτων καθώς εκφράζει όλες τις επιστήμες και συγκλίνει σε όλες τις φιλοσοφίες των λαών.

Ο πολιτισμός συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό και την επισκεψιμότητα της Ελλάδας. Η ανερχόμενη τάση επισκεπτών και το αμείωτο ενδιαφέρον για τους ελληνιστικούς πολιτιστικούς θησαυρούς καθιστά αυτό το επάγγελμα ως μια από τις κορυφαίες διαχρονικές επιλογές για απορρόφηση και δημιουργία καριέρας.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας, Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Πολιτισμού αποκτούν  αναγνωρισμένο δίπλωμα σπουδών και μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στον Ιδιωτικό ή Δημόσιο Τομέα.

Σπουδάζοντας Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Πολιτισμού στο ιΙΕΚ Coordinators θα αναπτύξεις δεξιότητες & ικανότητες όπως:

 • Οργανωτικότητα
 • Ομαδικότητα
 • Κοινωνική Αντίληψη
 • Επικοινωνία
 • Αρχές Προώθησης
 • Πώληση Προϊόντων
 • Λήψη Αποφάσεων & Πρωτοβουλιών
 • Δημιουργικότητα
 • Επικοινωνία
 • Ευελιξία
 • Φαντασία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια φοίτησης της ειδικότητας είναι δυο (2) έτη.

Η φοίτηση χωρίζεται σε τέσσερα (4) Θεωρητικά εξάμηνα + ένα (1)* εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας.

*Υπό Προϋποθέσεις η Πρακτική Άσκηση μπορεί να απαλλάσσεται ή να είναι μικρότερης διάρκειας

Δίνεται δυνατότητα κατάταξης στο δεύτερο (2ο) έτος σπουδών εάν ο σπουδαστής το επιθυμεί και πληρεί τις ανάλογες προϋποθέσεις, διαθέτει τον κατάλληλο τίτλο σπουδών (ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ) της αντίστοιχης ειδικότητας ή ειδικότητας που ανήκει στην ίδια ομάδα προσανατολισμού.

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλό μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ωράριο Μαθημάτων

Πρωινά & Απογευματινά Τμήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ


Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ


Β' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ


Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι απόφοιτοι του ιΙΕΚ Coordinators της ειδικότητας Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Πολιτισμού, με τα εφόδια που θα αποκτήσουν, μπορούν να ιδρύσουν την δική τους επιχείρηση ή να απασχοληθούν ως Διευθυντικά Στελέχη & Σύμβουλοι Επιχειρήσεων σε Οργανισμούς όπως:

 • Πολυεθνικές Εταιρείες
 • Ιδιωτικές Εταιρείες
 • Δημόσιοι Οργανισμοί
 • Ναυτιλιακές
 • Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Οικονομικά Τμήματα & Λογιστήρια Επιχειρήσεων  & Οργανισμών

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

Επιλέγοντας την παραπάνω ειδικότητα του ιΙΕΚ Coordinators έχεις την δυνατότητα για:

 • Ευρωπαϊκή Αναγνώριση Διπλώματος
 • Αναβολή Στρατού
 • Χρηματοδότηση έως και 36 άτοκες δόσεις
 • Κατάταξη Απευθείας στο 2ο 'Ετος (Υπό προϋποθέσεις)
 • Παράλληλη Φοίτηση σε δυο (2) Ειδικότητες
 • Πρακτική σε Διεθνείς, Ιδιωτικούς, Δημόσιους Φορείς
 • Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας
 • Χρήση του Γραφείου Καριέρας Coordinators
 • Προσωπικό Σύμβουλο - Συντονιστή Εκπαίδευσης
 • Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Παρακολούθηση σπουδών που ανήκουν στην Τυπική Εκπαίδευση, οι οποίες κατοχυρώνουν και αποδεικνύουν την Σωστή Επαγγελματική Κατάρτιση

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η ειδικότητα Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Πολιτισμού του ιΙΕΚ Coordinators απευθύνεται:

 • σε όλους όσους επιθυμούν να αποκτήσουν έναν αρχικό αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών παρέχοντας ακαδημαϊκή αναβάθμιση στους Αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικών Λυκείων, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, κ.α.), σε Πτυχιούχους Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • σε όλους όσους κατέχουν ένα βασικό τίτλο σπουδών (ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΙΕΚ) και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους, ανοίγοντας ένα επιπλέον επιστημονικό πεδίο / ειδικότητα.
 • σε όλους όσους διαθέτουν ένα βασικό τίτλο σπουδών (ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΙΕΚ) και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενό τους.
 • σε όλα τα στελέχη και τους επαγγελματίες της αγοράς, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν τις ικανότητες & δεξιότητές τους και να αποκτήσουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ιΙΕΚ COORDINATORS

 • ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
 • 20 + 1 Λόγοι Συνηγορούν να Επενδύσετε Στην Εκπαίδευση Μαζί μας
 • Η Αναγνωρισμένη Επαγγελματική Εκπαίδευση
 • Η Ομάδα των Εκπαιδευτών μας
 • Οι Σύγχρονες Εγκαταστάσεις
 • Η Οργάνωση
 • Η Γνώση
 • Η Ομάδα των Συνεργατών μας
 • Η Φιλοσοφία
 • Η Υπευθυνότητα
 • Η Συνέπεια
 • Η Πρωτοπορία
 • Η Τεχνολογική Υποστήριξη
 • Η Πολυετής Εμπειρία
 • Η Ανεξαρτησία
 • Η Πρακτική Εξάσκηση
 • Η Ευελιξία
 • Η Άνεση των Χώρων
 • Η Οικονομική Λύση
 • Η Υποστήριξη
 • Η Δανειστική Βιβλιοθήκη
 • Το Live E-Learning
 • Το Φιλικό Περιβάλλον

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΙΤΛΟΣ: Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Πολιτισμού
 • ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 • ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
  Όνομα(*): 
  Επώνυμο(*): 
  Τηλέφωνο (*): 
  email(*): 
  Θέμα(*): 
  Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία 
   Βοηθήστε μας στην μείωση των SPAM!
    Να μου σταλλεί αντίγραφο
      
 • ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΙΕΚ
Διαβάστηκε 1631 φορές
Excel Essentials: Unlocking Mastery with Practical Exercises

Excel Essentials: Unlocking Mastery with Practical Exercises

Unlock the full potential of Microsoft Excel with our comprehensive…

Readmore..

Learning Microsoft Word through an Exciting Book Project

Learning Microsoft Word through an Exciting Book Project

Welcome to "Learning Microsoft Word through an Exciting Book Project."…

Readmore..

Computer Networks theory and network configurations

Computer Networks theory and network configurations

Description In an increasingly interconnected world, the ability to understand…

Readmore..

Computer networks for physical security systems installers

Computer networks for physical security systems installers

Description Are you a physical security systems installer looking to…

Readmore..

Time Attendance Systems: The Complete Guide

Time Attendance Systems: The Complete Guide

Description In today's fast-paced and dynamic business world, efficient management…

Readmore..

Physical Access Control: The Complete Guide

Physical Access Control: The Complete Guide

Unlock the doors to a secure future with our comprehensive…

Readmore..