edubase.gr η μεγαλύτερη εκπαιδευτική πύλη

Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Υπαλλήλων

Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Υπαλλήλων

Το Πρόγραμμα στηρίζεται στο Μοναδικό  Πιστοποιημένο Ασφαλιστικό Περίγραμμα Σπουδών  που έχει εκπονηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ με τον νομοθετικά Αναγνωρισμένο  Τίτλο Βασικού Επαγγέλματος ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚOΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ & με κατανομή εξειδικευμένου Υλικού Σπουδών & για επιπλέον δυνατότητα ανεξάρτητης εξειδίκευσης & πιστοποίησης, των τριών (3) κυρίων συμπληρωματικών Εξειδικευμένων Ασφαλιστικών  Ειδικοτήτων (1) Εκτιμητής Κινδύνου, (2) Διαχειριστής  Ζημιών (3) Οικονομικός  Διαχειριστής.

Ορισμός και Περιγραφή  του Επαγγέλματος

Ως Ασφαλιστικός Υπάλληλος νοείται κάθε εργαζόμενος σε εταιρεία ασφαλιστική ή Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης καθώς και σε επιχειρήσεις αντασφαλίσεων και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που αναλαμβάνει υπεύθυνα να διεκπεραιώσει στο πλαίσιο μιας οργανωτικής και ιεραρχικής δομής και μέσω προκαθορισμένων οδηγιών και διαδικασιών μέρος ή σύνολο διοικητικών, υποστηρικτικών εργασιών του οργανογράμματος μιας ασφαλιστικής εταιρείας ή μιας επιχείρησης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ή ενός ασφαλιστικού οργανισμού, υπό την καθοδήγηση προϊσταμένου και με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού ή της επιχείρησης .

Οι εργασίες Υπαλλήλου μιας (αντ)Ασφαλιστικής Επιχείρησης ή μιας Επιχείρησης Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης  προκύπτουν,  από το θεσμικό πλαίσιο, από την οργανωτική δομή της κάθε εταιρείας, από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, αλλά  και του οργανογράμματος της εσωτερικής διακυβέρνησης  της κάθε επιχείρησης .

Τις εργασίες αυτές, υλοποιούν φυσικά πρόσωπα που ονομάζονται από τον νόμο, Ασφαλιστικοί Υπάλληλοι, ανεξαρτήτως της θέσης στην ιεραρχία και της ειδικότητας του κάθε Υπαλλήλου. Στην συνέχεια θα αναλυθεί το πρόγραμμα σε όλα τα επίπεδα  βάσει του περιγράμματος του Υπουργείου.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ασφαλιστικός Υπάλληλος

Συνοπτική αναφορά του έργου της ειδικότητας

 • Να έχει την απαιτούμενη γνώση να φροντίζει τη λειτουργία του γραφείου του ανάλογα το τμήμα που ανήκει.
 • Να έχει την απαιτούμενη γνώση να υποστηρίζει διοικητικά τη λειτουργία του τμήματος που ανήκει.
 • Να έχει την απαιτούμενη γνώση να επικοινωνεί, να εξυπηρετεί  και συναλλάσσεται με τους ασφαλισμένους, τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές  και τους τρίτους.
 • Να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις κάθε κλάδου της Ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει την ασφαλιστική δραστηριότητα.
 • Το έργο του Ασφαλιστικού Υπαλλήλου είναι καθοριστικό στην λειτουργία της Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Υποστηρίζει καθολικά όλες τις λειτουργίες της Επιχείρησης, Διοικητική, Οργανωτικά, Συντονιστικά, Εποπτικά, Γραμματειακά, Πωλησιακά.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1η. Ειδικότητα , Εκτιμητής Κινδύνων

Συνοπτική αναφορά του έργου της ειδικότητας του Εκτιμητή Κινδύνων.

 • Εκτιμά τους προς ασφάλιση κινδύνους και αποδέχεται  ή απορρίπτει την ασφάλιση τους.
 • Εκτιμά την ασφαλισιμότητα και το βαθμό του ασφαλιστικού κινδύνου και ορίζει το κόστος και τους όρους ασφάλισης.
 • Συνεργάζεται με αντασφαλιστικές επιχειρήσεις για την αντασφάλιση των κινδύνων που με βάση τα τεχνικά τους στοιχεία & το μέγεθος τους πρέπει να αντασφαλιστούν
 • Ερευνά την αντασφαλιστική αγορά με σκοπό την επίτευξη της συμφερότερης (αντ) ασφαλιστικής σύμβασης κατά κλάδο ανά έτος.
 • Εντοπίζει το τμήμα του ασφαλισμένου ποσού που υπερβαίνει την ιδία κράτηση της ασφαλιστικής επιχείρησης & ενημερώνει τον αντασφαλιστή με βάση την  σύμβαση για το εκχωρούμενο ποσό ασφάλισης.

2η. Ειδικότητα ,  Διακανονιστής Ζημιών.

Συνοπτική αναφορά του έργου της ειδικότητας του Διακανονιστή Ζημιών

 • Διακανονίζει & Διαχειρίζεται τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις, ώστε να αποζημιωθεί ο παθών ή ο πελάτης πλήρως και ορθώς με βάση τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
 • Προσδιορίζει με τις πληροφορίες και τα έγγραφα σχετικά με την ζημιά την ευθύνη της ασφαλιστικής επιχείρησης με βάση το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Εκτιμά την έκταση της ζημιάς, ορίζει το ποσό της αποζημίωσης και εκδίδει τα σχετικά έγγραφα για την πληρωμή της αποζημίωσης.
 • Μελετά τον φάκελο της ζημιάς, εκτιμά και ορίζει το ποσό της αποζημίωσης και εκδίδει τα σχετικά έγγραφα σχετικά με την εκκαθάριση της.
 • Υποστηρίζει την εξωδικαστική ή δικαστική διαδικασία για την επίλυση της διαφοράς σε περίπτωση διαφωνίας με τον πελάτη με το ποσό της αποζημίωσης σε συνεργασία με τον πελάτη με το ποσό της αποζημίωσης σε συνεργασία με νομικούς της εταιρίας.

3η. Ειδικότητα ,  Οικονομικός Διαχειριστής.

Συνοπτική αναφορά του έργου της ειδικότητας του Οικονομικού Διαχειριστή.

 • Διαχειρίζεται τα οικονομικά μεγέθη της ασφαλιστικής επιχείρησης με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της.
 • Φροντίζει για την οικονομική και λογιστική διαχείριση σύμφωνα με το κλαδικό λογιστικό σχέδιο, για κάθε νομική μορφή ασφαλιστικής επιχείρησης.
 • Διαχειρίζεται τις επενδύσεις όλων των καθοριζόμενων από το νόμο οικονομικών μεγεθών (τεχνικά αποθέματα) και τα ελεύθερα αποθεματικά της ασφαλιστικής επιχείρησης.
 • Ενημερώνει τους λογαριασμούς πελατών και συνεργατών της επιχείρησης και φροντίζει για την ρευστοποίηση των απαιτήσεων και πληρωμή των υποχρεώσεων της.


Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων
 • Σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων
 • Σε διοικητικά στελέχη  ασφαλιστικών εταιρειών
 • Σε στελέχη  χρηματοπιστωτικών  και τραπεζικών ιδρυμάτων
 • Σε νέους που επιθυμούν να ενταχθούν στο αντικείμενο των ασφαλιστικών εργασιών  και να ανακαλύψουν νέες προοπτικές προόδου και επαγγελματικές εξέλιξης .
 • Γενικά σε όλους τους Εργαζόμενους που ασχολούνται με ασφαλιστικό έργο.

Σκοπός του  Προγράμματος Σπουδών:

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών με τίτλο  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ έχει σκοπό:

 1. Σε επίπεδο Ικανοτήτων: να  εφοδιάσει τους αποφοίτους  με ολοκληρωμένες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, να αναπτύξουν επαγγελματικές αντίληψη , δημιουργική και τεχνική ικανότητα.
 2. Σε επίπεδο Δεξιοτήτων: να αναπτύξει προσόντα και ικανότητες των αποφοίτων ώστε να μπορούν να ασκούν  τα καθήκοντα τους, κατέχοντας υψηλού επιπέδου επαγγελματική τεχνογνωσία ,  άρτια επαγγελματική εξειδίκευση, οργανωτικότητα και επαγγελματική κρίση .
 3. Σε επίπεδο Στάσεων: να αποκτήσουν οι απόφοιτοι την απαιτούμενη επαγγελματική αυτοπεποίθηση και συνείδηση, ώστε να προσφέρουν οι ίδιοι  υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Στόχος: 

 • Στόχοι του Ετήσιου Προγράμματος Ασφαλιστικών Σπουδών με τίτλο  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, είναι να καλυφθεί τόσο το θεωρητικό και νομικό φάσμα του επαγγέλματος, όσο και οι πρακτικές και τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται για το έργο,  αλλά και να δοθεί έμφαση στην  εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
 • Το αναβαθμισμένο πρόγραμμα που το περίγραμμα του έχει μελετήσει και εγκρίνει το Υπουργείο Παιδείας, με την συνεργασία Επιστημονικών και άλλων Φορέων, έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της Αγοράς, έχοντας εμπλουτιστεί επί πλέον από γνώσεις και εμπειρίες, καταξιωμένων  Στελεχών της Ασφαλιστικής Αγοράς.
 • Όλοι οι εισηγητές είναι επιλεγμένοι με τις προδιαγραφές του κανονισμού του Υπουργείου,  ιδιαίτερα έμπειροι και Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων, με υψηλή εξειδίκευση και κατάρτιση στον κλάδο των Ασφαλιστικών Εργασιών, ως τακτικοί Εισηγητές αλλά και ως guest speakers .

Μεθοδολογία Σχεδιασμού Εκπαιδευτικού Μοντέλου

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί στα πλαίσια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, βάση εκπαιδευτικών τεχνικών που προωθούν την ενεργητική συμμετοχή και προάγουν την εκπαιδευτική διεργασία .

Κατανοώντας την δυναμική της ομάδας και έχοντας ως βάση την αρχή ότι «μαθαίνει κάποιος  καλύτερα όταν συνδυάζεται η  θεωρία με την πράξη», οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πραγματικά , καθώς αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο .

Οι εκπαιδευόμενοι μέσω των σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνικών, όπως είναι η μελέτη περίπτωσης , η προσομοίωση, οι  εκπαιδευτικές  επισκέψεις, οι ομάδες εργασίες και άλλα ενεργοποιούνται εκπαιδευτικά και εκπληρώνουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους.

Την τήρηση και την επιμέλεια του Εκπαιδευτικού Μοντέλου MQI της Coordinators φροντίζει ακαδημαϊκός συντονιστής σε συνεργασία με την Διεύθυνση Σπουδών του Ομίλου Coordinators group.

Καινοτομίες –Οφέλη:

 • Βιωματικά workshops με σκοπό την βελτίωση των ατομικών δεξιοτήτων
 • Υψηλού επιπέδου εκπαιδευτική κατάρτιση με εμβάθυνση στην ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων
 • Πρόγραμμα με αποδεδειγμένα υψηλό κύρος στην Ασφαλιστική Αγορά
 • Επικαιροποίηση Γνώσεων και εμβάθυνση στα νέα δεδομένα
 • Προσιτά δίδακτρα που μπορούν να καταβληθούν σε άτοκες δόσεις.
 • Δωρεάν συμμετοχή σε Επιστημονικές Ημερίδες και Επιστημονικά – Εκπαιδευτικά Συνέδρια.
 • Οι εισηγητές και οι διδάσκοντες της Coordinators απαρτίζονται  μόνο από Εγκεκριμένα και Πιστοποιημένα Πρόσωπα με άρτια επιστημονική επάρκεια και πολυετή  επαγγελματική εμπειρία καθώς και από Επιστημονικά Μέλη της Ευρωπαϊκής και Επιστημονικής Ένωσης Πιστοποιημένων Προσώπων EEMC//MQI.
 • Οι συμμετέχοντες στο  Πρόγραμμα Σπουδών εκτός από ότι λαμβάνουν πλήρες σετ εκπαιδευτικών σημειώσεων και οποιαδήποτε άλλο εκπαιδευτικό υλικό κρίνει η ομάδα των εισηγητών, διδάσκονται στις διαδικασίες εύρεσης και αναθεώρησης της πηγών και της βιβλιογραφίας.
 • Όλοι οι συμμετέχοντες εγγράφονται προαιρετικά και χωρίς κόστος ως Μέλη της Ευρωπαϊκής και Επιστημονικής Ένωσης Πιστοποιημένων Προσώπων EEMC//MQI .
 • Η χρήση της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την πρακτική εξάσκηση του επαγγέλματος.
 • Η διασύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας μέσω ποικίλων δράσεων επαγγελματικής αποκατάστασης και σε συνεργασία με το βραβευμένο Γραφείο Καριέρας της Coordinators ( Company Recognition Award)
 • Εξατομικευμένη εκπαίδευση ( Tailor Made Μαθήματα ) και  προσωποκεντρική προσέγγιση του σπουδαστή ο οποίος διαθέτει προσωπικό συντονιστή καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών.
 • Το πρόγραμμα υλοποιείται και μέσω του συστήματος Coordinators Live e-learning system για την κάλυψη των αναγκών όσων παρακολουθούν από απόσταση,  επιτυγχάνοντας έτσι σημαντική χρονική ευελιξία . 
 • Δυνατότητα αναβολής Στράτευσης για τους Άνδρες
 • Όλα τα προγράμματα Ασφαλιστικών Σπουδών των Εκπαιδευτικών Φορέων του Ομίλου COORDINATORSGroup Π&Ε Καρναχωρίτη, έχουν αντιστοίχιση στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

 ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

Όλοι οι Σπουδαστές των Ασφαλιστικών  Προγραμμάτων Coordinators ΑΕΕΚ, θα είναι οι πρώτοι στον χώρο της εκπαίδευσης, που θα βοηθηθούν σημαντικά στις Σπουδές τους, με την πρωτοποριακή  καινοτομία της  Coordinators ΑΕΕΚ, να δημιουργήσει το θεσμό του ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ, στην επαγγελματική εκπαίδευση και Κατάρτιση, με στόχο την παροχή των ποιοτικότερων εκπαιδευτικών Υπηρεσιών της στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Αγορά που Δραστηριοποιείται.

Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλισθεί η απόλυτη επιτυχία σε όλους τους σπουδαστές της με εντυπωσιακά μαθησιακά αποτελέσματα.

Με δεδομένο ότι στα προηγούμενα χρόνια οι σπουδαστές ήταν εργαζόμενοι κυρίως, με αποτέλεσμα να έχουν περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο, η Διοίκηση του Φορέα μας αποφάσισε να εφαρμόσει, ένα νέο σύστημα υποστήριξης και επίβλεψης των σπουδαστών, ορίζοντας έναν εισηγητή υπεύθυνο για την παρακολούθηση και την παροχή βοήθειας στις εργασίες, του κάθε εκπαιδευόμενου, στην πτυχιακή του και σε άλλα θέματα που χρειάζεται να επιλύσουν με τον εκπαιδευόμενο, ώστε να αμβλυνθούν οι τυχόν δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν στην εκπαιδευτική  περίοδο.

Επιπλέον η Coordinators ΑΕΕΚ, εξασφάλισε και παρέχει στα σπουδαστικά της προγράμματα την μέγιστη επιστημονική υποστήριξη με την αιγίδα της EEMC//MQI  ΄΄Ευρωπαϊκής και Επιστημονικής & Επαγγελματικής Ένωσης Πιστοποιημένων Ασφαλιστικών Προσώπων ΕΟΧ  προσδίδοντας επί πλέον κύρος , ποιότητα , συνεχή υποστήριξη και διεθνοποίηση των ανωτέρω τίτλων.

Θεματολογία Ετήσιου Προγράμματος Σπουδών Ασφαλιστικών Υπαλλήλων:

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών 2020, με τίτλο  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  χωρίζεται στις παρακάτω 12 (δώδεκα)  θεματικές ενότητες, με τις οποίες οι συμμετέχοντες αποκτούν ολοκληρωμένες επαγγελματικές ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις, που θα τους καταστήσουν ικανά στελέχη και επιτυχημένους επαγγελματίες στην ολοένα απαιτητική ασφαλιστική αγορά.

1η Ενότητα  :  Εισαγωγή στον Θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλισης

                     Εισαγωγή στο Έργο του Ασφαλιστικού Υπαλλήλου

2η Ενότητα  :  Λειτουργία του Θεσμού της Ιδ.Ασφάλισης και Συγκριτικά δεδομένα με την Κοινωνική σήμερα

3η Ενότητα  :  Ασφαλιστική Αγορά – Φορείς και Κρατική Εποπτεία

4η Ενότητα :   Οργανωτική Δομή και Ανάπτυξη του Σχεδίου της Εσωτερικής Διακυβέρνησης της Επιχείρησης, Γενικών Κλάδων και Κλάδων Ζωής

 Βοηθητικά Πρόσωπα

5η Ενότητα :    Κίνδυνοι , Εκτίμηση και Ανάληψη Κινδύνου ( Risk Management), Διακανονισμός Ασφαλιστικών Ζημιών και Αποζημίωση

6η Ενότητα  :   Κλάδοι Γενικών Ασφαλίσεων , Λεπτομερή Ανάλυση των 18 κλάδων Ζημιών με παράλληλοι ανάλυση ασφαλιστήριων της αγοράς για κάθε κλάδο

7η Ενότητα :    Ανάλυση Κλάδων Ζωής με ιδιαίτερη έμφαση στους κλάδους Προσόδων-Συνταξιοδότησης  , Ζωής , Επιβίωσης , Θανάτου, Ομαδικών και ιδιαίτερη αναφορά στους κλάδους που σχετίζονται με την Κοινωνική Ασφάλιση και προβλέπεται στο νέο σχέδιο ασφάλισης .

8η Ενότητα :    Βασικές αρχές της Ασφάλισης κατά Ζημιών

9η  Ενότητα :   Είδη Αντασφάλισης και Λειτουργία Ξένων Αγορών 

10η Ενότητα :  Χρηματοοικονομικά Προϊόντα που σχετίζονται με την Ασφάλιση

11η Ενότητα:   Λοιπές Θεματικές Ενότητες  για την Διοίκηση της Επιχείρησης και το Έργο του Υπαλλήλου  : Δίκαιο, Θεσμικό Πλαίσιο , Κανονιστική Συμμόρφωση, Βασικές Αρχές Λογιστικής , Οικονομικά Μαθηματικά, Μάρκετινγκ, Management,Συναισθήματα στον Εργασιακό Χώρο και Επίτευξη Στόχων ,Ψυχολογία

12η Ενότητα:   Ψηφιακές και Τεχνολογικές Δομές μιας Επιχείρησης : Πληροφορική , Digital Marketing , Social Media, Δημιουργία Ιστοσελίδας , Ενότητες Office , Διαφήμιση και Προώθηση μέσω Κοινωνικών Δικτύων

13η Ενότητα :  Ενότητα Εξειδίκευσης

Το σύνολο των εκπαιδευτικών ωρών είναι 350 ώρες μαζί με την Εξειδίκευση και αφορά Θεωρητική Εκπαίδευσης, Cases και Πτυχιακή Εργασία .  

Διάρκεια – Διεξαγωγή:

Η διάρκεια του είναι ετήσια, δηλαδή ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος.

Η Εκπαίδευση θα διεξάγεται  δύο φορές εβδομαδιαίως, για κάθε group.

Το  1ο group, την Δευτέρα και την Τετάρτη απόγευμα .

Το 2ο group, την Τρίτη και την Πέμπτη απόγευμα.

Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα γίνεται στις  κεντρικές σύγχρονες εγκαταστάσεις  του Εκπαιδευτικού Φορέα COORDINATORS AEEK. (Μετρό Αγίου Αντωνίου).

Ταυτόχρονα θα διεξάγεται το πρόγραμμα και για τους εξ αποστάσεως με το Coordinators Live e-learning system,

Για τους συμμετέχοντες εξ αποστάσεως παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής και παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών  μέσω του εγκεκριμένου και αναγνωρισμένου πρωτοποριακού συστήματος Coordinators Live e-learning system, από το 2002.

Το σύγχρονο αυτό σύστημα εξασφαλίζει ζωντανή συμμετοχή και πρόσβαση στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα καλύπτοντας πλήρως τους απομακρυσμένους συμμετέχοντες.

Το Πρόγραμμα Σπουδών πλαισιώνεται από εξειδικευμένη Ομάδα Εισηγητών, με Ακαδημαϊκή αλλά και Επαγγελματική Κατάρτιση αλλά ταυτόχρονα με πολυετή εμπειρία στην Ασφαλιστική Αγορά.

Οι Σπουδαστές του Προγράμματος συμμετέχουν σε μια εκπαιδευτική εμπειρία όπου μέσα από την παρακολούθηση, την διεξαγωγή ασκήσεων, την μελέτη περιπτώσεων – cases, την μεταξύ τους αλληλεπίδραση, την πρακτική τους άσκηση, την επιτυχή τους συμμετοχή στις προόδους και στις τελικές εξετάσεις και τέλος την κατάθεση της πτυχιακής τους εργασίας οδηγούνται στην απόκτηση Αναγνωρισμένου Τίτλου Σπουδών του Πιστοποιημένου Φορέα μας από το Υπουργείο Παιδείας με τίτλο "ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ"

Διδάσκοντες:

Η ομάδα Διδασκόντων απαρτίζεται από Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη της Ασφαλιστικής Αγοράς , Εγκεκριμένους  και Πιστοποιημένους Εισηγητές Ενηλίκων με εκατοντάδες ώρες εκπαίδευσης, πολυετή εμπειρία και επαγγελματική εξειδίκευση .

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΙΤΛΟΣ: Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Υπαλλήλων
 • ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΕΝΑΡΞΗ: Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
 • ΛΗΞΗ: Παρασκευή, 30 Απριλίου 2021
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
 • ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
  Όνομα(*): 
  Επώνυμο(*): 
  Τηλέφωνο (*): 
  email(*): 
  Θέμα(*): 
  Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία 
   Βοηθήστε μας στην μείωση των SPAM!
    Να μου σταλλεί αντίγραφο
      
 • ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΚΔΒΜ1
Διαβάστηκε 2039 φορές
Excel Essentials: Unlocking Mastery with Practical Exercises

Excel Essentials: Unlocking Mastery with Practical Exercises

Unlock the full potential of Microsoft Excel with our comprehensive…

Readmore..

Learning Microsoft Word through an Exciting Book Project

Learning Microsoft Word through an Exciting Book Project

Welcome to "Learning Microsoft Word through an Exciting Book Project."…

Readmore..

Computer Networks theory and network configurations

Computer Networks theory and network configurations

Description In an increasingly interconnected world, the ability to understand…

Readmore..

Computer networks for physical security systems installers

Computer networks for physical security systems installers

Description Are you a physical security systems installer looking to…

Readmore..

Time Attendance Systems: The Complete Guide

Time Attendance Systems: The Complete Guide

Description In today's fast-paced and dynamic business world, efficient management…

Readmore..

Physical Access Control: The Complete Guide

Physical Access Control: The Complete Guide

Unlock the doors to a secure future with our comprehensive…

Readmore..